Rajzpályázati felhívás

„TOBORZÁS A HADTÖRTÉNELEMBEN 1848-TÓL NAPJAINKING”

 

RAJZPÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS! 

 

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság rajzpályázatot hirdetnégy korosztály számára, „Toborzás a hadtörténelemben 1848-tól napjainkig” témakörben.

 

 1. kategóriában általános iskolai korosztály alsó tagozatán tanuló kisiskolások;

2. kategóriában általános iskolai korosztály felső tagozatán tanuló 5-8. osztályosok, 8 osztályos középiskolaesetén 5-8. évfolyamon tanulók, valamint a 6 osztályos középiskola esetén 7-8. évfolyamon tanulók,

3. kategóriában középfokú iskola 9-12. évfolyamon tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók , továbbá

4. kategóriában felsőoktatási intézményben tanulók munkáit várjuk.

 

Az alkotások technikája: színes ceruzás rajz,

Mérete:A/4-es lapméretnél nem lehet nagyobb, továbbá famentes rajzlaponkell elkészíteni.

Az elkészült munkák hátoldalára az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

a mű címe, az alkotó neve, életkora, a törvényes képviselőneve és elérhetősége vagy a 16. életévét betöltött pályázó elérhetősége (telefon vagy e-mail cím), kategória megjelölése.

Az alkotások leadásáról az iskolák gondoskodnak. Az alkotásokatpostai úton, valamint személyes leadással az MH HKNYP 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda porta szolgálatáravárjukiskolai ajánlólevél kíséretében.

Cím:

MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda3526Miskolc, Hatvanötösök útja 2. 

Beküldési határidő: 2015. december 15. (kedd)15.00 óra 

További információ a www.hadkiegeszites.hu, a www.honvedelem.huhonlapokon, valamint a borsod.toborzo@regiment.hu e-mail címen kérhető.

A beérkezett alkotások eredményhirdetésére 2016 februárjában, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pontos időpontról a www.hadkiegeszites.hu, a www.honvedelem.hu honlapokontájékoztatást adunk.

Az összes zsűrizett alkotásbólkiállítás készül. A nyertes rajzok a fent említett internetes oldalakon is megjelennek.

Kategóriánként az 1-3. helyezettet díjazzuk, valamint különdíjban részesül a legfiatalabb pályázó és a legkidolgozottabb pályamű.

A pályázat benyújtásának egyéb feltétele:

Jelen pályázati felhíváshoz csatolt Adatkezelési hozzájáruláskitöltése, és a pályázati anyaghoz történő csatolása!

 

 Budapest, 2015. november3-án.

 

 

 

 

Vanyur Tibor ezredesS.k.

parancsnok

Csatolt dokumentum(ok)Méret
rajzpalyazat_szorolap.jpg84.22 KB
Adatkezelési hozzájárulás.doc43.5 KB